Điều kiện để đầu tư dự án xây dựng chung cư

Việc xây dựng chung cư để bán và cho thuê được quy định cụ thể trong Luật nhà ở 2014.

Cụ thể, nhà chung cư được định nghĩa là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có hành lang, cầu thang chung, có hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. Nhà ở thương mại là loại hình nhà được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê.

Vậy việc xây dựng chung cư để bán và cho thuê sẽ phải đáp ứng được các điều kiện liên quan đến Nhà ở thương mại được quy định cụ thể trong Luật nhà ở 2014.

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư phải thoả mãn các điều kiện về tư cách pháp lý 

 • Doanh nghiệp thành lập quy định của pháp luật Việt Nam (Có GIấy chứng nhận đầu tư).
 • Có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.
 • Có vốn ký quỹ để thực hiện từng dự án
 • Có đăng ký kinh doanh ngành nghề bất động sản.

Tổ chức, cá nhân phải thành lập doanh nghiệp (Một trong các loại hình sau: Thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH hoặc thành lập doanh nghiệp tư nhân) và đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Lựa chọn chủ đầu tư được quy định cụ thể với từng trường hợp

Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng nhà ở thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định sau đây:

 • Lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất đã giải phóng mặt bằng.
 • Lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu quyền sử dụng đất đối với đất đã giải phóng mặt bằng.

 

Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất ở hợp pháp có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng nhà ở thì Sở Xây dựng kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao cho nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư.

 

Trách nhiệm của chủ đầu tư

 • Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án.
 • Ký quỹ, đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở, bảo đảm năng lực tài chính.
 • Xây dựng nhà ở và các công trình theo đúng quy hoạch chi tiết, tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở và tiến độ của dự án.
 • Công khai trên trang thông tin điện tử các thông tin quy định, báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án theo định kỳ.
 • Bàn giao nhà ở và các giấy tờ liên quan đến nhà ở giao dịch cho khách hàng; thực hiện giao dịch mua bán, cho thuê, kinh doanh quyền sử dụng đất theo đúng quy định.
 • Bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại cho khách hàng tham gia đầu tư xây dựng nhà ở.

 

Xây dựng chung cư mini

Các hộ gia đình có quyền sử dụng đất hợp pháp, có nhu cầu xây dựng chung cư mini sẽ tuân theo các quy định về xây dựng nhà ở thương mại được quy định trong Luật nhà ở 2014.

Tức là chủ đầu tư sẽ phải tiến hành nộp đơn xin phép xây dựng tại Sở xây dựng, lập hồ sơ dự án (thiết kế, thẩm quyền, thẩm định hồ sơ).

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan thường xuyên giám sát quá trình thi công. Có kế hoạch khắc phục cụ thể khi xảy ra sự cố.

Đọc thêm:

Leave a Reply