Những Cách Phòng Cháy Chữa Cháy Cơ Bản

28A.BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY

Trong quá trình kinh doanh sản xuất, các biện pháp phòng cháy chữa cháy có những mục tiêu

– Lắp đặt các thiết bị pccc, bình chữa cháy, hoặc sử dụng bóng chữa cháy tự động.
– Tạo nơi làm việc không cháy và khó cháy bằng cách thay thế những vật dễ cháy thành vật khó cháy;
– Ngăn chặn nguồn nguyên liệu dễ cháy, kiểm soát nguồn lửa cẩn thận trong hoạt động kinh doanh;
– Cách ly chất cháy với hoạt động có thể gây cháy;
– Hạn chế diện tích sản xuất cũng như diện tích bảo quản nguồn chất cháy với máy móc thiết bị cần thiết.
– Ngăn chặn đường phát triển của lửa bằng hệ thống chống lây lan.

B.PHƯƠNG PHÁP CHỮA CHÁY

1. Cách ly oxy với chất cháy:
Là phương pháp cách ly ôxy ra khỏi chất cháy hoặc tách rời nguồn chất cháy ra khỏi những vùng cháy.
Dùng những thiết bị chất chữa cháy úp chụp và thực hiện việc đậy phủ lên bề mặt của chất cháy. Ngăn chặn nguồn ôxy trong không khí cách xa vật dễ cháy. Đồng thời di chuyển những vật cháy ra khỏi xa vùng cháy.

2. Làm loãng nồng độ ôxy với những hỗn hợp chất cháy
Là dùng những chất không tham gia vào quá trình phản ứng cháy phun vào vùng cháy làm loãng đi những nồng độ ôxy cũng như nguồn hỗn hợp cháy tới mức bị ngạt và không duy trì được sự cháy.
Sử dụg các chất chữa cháy như Nito, CO2, N2,…

3. Phương pháp làm lạnh (thu nhiệt)
Đây là phương pháp dùng các những chất cháy có tác dụng làm thu nhiệt làm giảm nhiệt độ của những đám cháy nhỏ hơn nhiệt độ làm cháy khiến chất cháy đám cháy sẽ tắt.
Sử dụng các chất chữa cháy có chứa những khí: CO2, N2 H2O. Chú ý không dùng lượng nước chữa các đám cháy đang có chất điện hay hóa chất kỵ nước như: dầu, xăng, dầu, gas và những đám cháy có nhiệt độ cao trên 19000C mà lượng nước quá ít.

C. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT SỰ CỐ CHÁY XẢY RA

1. Báo động cháy bàng tự động hoặc tri hô.
2. Cắt nguồn điện tại khu vực cháy
3. Tổ chức cứu những người đang gặp nạn, tổ chức việc giải thoát cho họ và di chuyển những tài sản ra khỏi khu vực cháy.
4. Tổ chức lực lượng sử dụng các phương tiện chữa cháy cần thiét tại chỗ để cứu chữa đám cháy.
5. Gọi điện và báo cháy cho những đội chữa cháy chuyên nghiệp và gần nhất hoặc báo về những trung tâm chữa cháy gần nhất thông qua 114.
6. Bảo vệ ngăn chặn những thành phần xấu có ý lợi dụng việc chữa cháy để lấy cắp tài sản và giữ gìn trật tự phục vụ chữa cháy thuận lợi.

Leave a Reply