Trả lời:

Việc ký, lăn tay trong văn bản công chứng được quy định cụ thể tại Điều 48, Luật Công chứng như sau:

1tình nhân cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hiệp đồnggiao dịch trước mặt công chứng viên.

Trong trường hợp người sở hữu thẩm quyền giao ước giao kèo của tổ chức tín dụngtổ chức khác đã đăng ký chữ ký dòng tại đơn vị hành nghề công chứng thì người ấy  thể ký trước vào hợp đồng; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của họ trong giao kèo  chữ ký cái trước lúc thực hiện việc công chứng.

hai. Việc lăn tay được thay thế việc ký trong trường hợp tình nhân cầu công chứng, người làm cho chứng, người thông dịch ko ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. khi lăn tayngười tình cầu công chứng, người làm chứng, người thông ngôn tiêu dùng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể lăn tay bằng hai ngón trỏ đó thì lăn tay bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đấy bằng ngón nào, của bàn tay nào.

3. Việc lăn tay cũng mang thể thực hiện song song sở hữu việc ký trong những trường hợp sau đây:

a) Công chứng di chúc;

b) Theo bắt buộc của ý trung nhân cầu công chứng;

c) Công chứng viên thấy thiết yếu để bảo kê lợi quyền cho tình nhân cầu công chứng.

Pháp luật quy định như thế nào về việc ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng?
một văn phòng công chứng tại TP Đà Nẵng. Ảnh minh họa: danang.gov.vn.

độc giả trần Thanh Tùng ở phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh, hỏi: Tôi chuẩn bị ra đời doanh nghiệp cổ phần, buộc phải tòa biên soạn cho biết, quy định về dấu của công ty cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 43, Luật đơn vị, cụ thể:

1. Dấu bao gồm dấu được khiến cho tại hạ tầng khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của luật pháp về đàm phán điện tử.

2đơn vị quyết định mẫu dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện và công ty khác của doanh nghiệp.

3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của điều lệ công ty hoặc quy chế do đơn vị, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp mang dấu ban hành. đơn vị sử dụng dấu trong những thương lượng theo quy định của pháp luật.

Mong rằng những thông tin về công chứng này sẽ giúp bạn không phải ngỡ ngàng khi đến công chứng tại đây